Home » فن و هنر عکاسی by هادی شفائیه
فن و هنر عکاسی هادی شفائیه

فن و هنر عکاسی

هادی شفائیه

Published 1991
ISBN :
Paperback
281 pages
Enter the sum

 About the Book 

فن و هنر عکاسی رساله ای است در تشریح مبانی عکاسی برای علاقه مندان و آغازکنندگان راه... توجه اصلی مؤلف به عکاسی سیاه و سفید است، که خود با آن بزرگ شده، به آن خو کرده، و آن را عزیز و گرامی می دارد.حسن بزرگ کتاب سادگی و مفهوم بودن مطالب آن است. نویسندهMoreفن و هنر عکاسی رساله ای است در تشریح مبانی عکاسی برای علاقه مندان و آغازکنندگان راه... توجه اصلی مؤلف به عکاسی سیاه و سفید است، که خود با آن بزرگ شده، به آن خو کرده، و آن را عزیز و گرامی می دارد.حسن بزرگ کتاب سادگی و مفهوم بودن مطالب آن است. نویسنده آنچه بر سبیل راهنمایی میگوید نکته هایی است که خود در عمل به آنها برخورده و با برخورداری از پشتوانه تجربی تجربه به خوانندگان عرضه میکند